Írásszakértői szakterület

Vizsgálat:

Az írásszakértő vizsgálat egyrészt irányulhat a kézírás, névaláírás, kézeredet vizsgálatára, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki írhatta az adott grafikumot, történt-e szabadkézi hamisítás, ha igen, az milyen módszerrel.
Másrészt pedig a technikai hamisítás megállapítására, tehát, hogy az adott grafikumot, nyomtatóval, fénymásolóval, indigóval vagy más egyéb eszközzel, vagy eszköz segítségével hozták létre.

A fentiek szerint lehetőség nyílik a hamisítások megállapítására, szakmai konzultációra (előzetes vizsgálat), valamint a szakvélemény elkészítésére.

A vizsgálat tárgyai lehetnek szövegírások, aláírások, számjegyek, gépírások, melyek készítőjét meg kell határozni vagy ki kell zárni. Ezek  szerepelhetnek:
 - magán- és közokiraton
 - szerződéseken
 - végrendeleteken,
 - banki, számviteli, ill. egyéb bizonylatokon, iratokon,
- névtelen, fenyegető, zsarolóleveleken, ill. búcsúleveleken.

A mai modern világhoz igazodva, lehetséges akár egy CD-re kézzel írt szöveg készítőjének azonosítása is.

A vizsgálatok során megállapíthatók a különböző technikai hamisítások, szándékos torzítások, rendkívüli íráskörülmények, valamint az írástorzulások is.
Az írás – különösen a kézírás – elterjedésével megjelent az írások utánzása, hamisítása. A hamisítványok kiszűrésének igénye hívta életre a kézírás vizsgálatán és elemzésén alapuló írásszakértői tevékenységet.

Megbízóként magánszemélyeken kívül pénzintézetek, közjegyzők, ügyvédek és ügyvédi irodák, közigazgatási intézmények és nyomozóhatóságok megkereséseit is várom.

Vizsgálat típusai:

Előzetes szakértői vizsgálat
Az esetek egy részében a vizsgálatot megelőzően nem állapítható még meg az, hogy írásszakértői módszerekkel igazolható-e a megbízó által vélelmezett állítás.
Mivel a szakértői vizsgálat mindenre kiterjedő részletes elemzés, ezért költségei is magasabbak.
Az előzetes szakértői vizsgálat célja, hogy a megbízó eldönthesse, érdemes-e vagy lehet-e egyáltalán ezen az úton igazolni állítását. Maga a vizsgálat ennek megfelelően célorientált, kevésbé részletes, azonban költsége jelentősen alacsonyabb a részletes vizsgálaténál.

Részletes szakértői vizsgálat
Amikor a megbízó eldöntötte, hogy kéri a teljes vizsgálatot, sor kerül valamennyi körülmény meghatározására, az alapanyagok (írásminták) begyűjtésére illetve felvételére, majd a részletes műszeres és megfigyeléses elemzésre.

A vizsgálat

Számos bírósági eljárás kimenetelét a szakértői vélemények döntik el. Ezek közül kiemelkedően jelentősek az írásszakértői vélemények, amelyek elsődleges feladata a kézírások azonosítása.

A vizsgálat célja

Az írásszakértői vizsgálat célja a kézírás eredetiségének vizsgálata, a hamisítások, hamisítványok kiszűrése, feltárása. Az írásszakértői vizsgálat része az írásszakértői vélemény elkészítése, mely felhasználható bármely jogi vagy igazságügyi fórumon.

Alkalmazási területek

A kézírás azonosító sajátosságainak értéke és jelentősége azok előfordulásának, illetve több azonosító sajátosság együttes, csoportos előfordulásának ritkaságától függ. A szakértő feladata azon egyező sajátosságok halmazának a feltárása, amelynek egyéni és más személynél meg nem ismétlődő jelentőséget kell tulajdonítani.

Az író egyedi azonosításában a kézírás állandóságának viszonylagossága, vagyis az írás ún. variabilitása, valamint a különböző emberek írásának hasonlósága, továbbá a rendkívüli íráskörülmények eseti hatása okoz nehézséget. Valamennyien tapasztalhatjuk, hogy kézírásunk a külső és belső körülmények hatására bizonyos határokon belül az időben előrehaladva esetleg nagyobb mértékű változékonyságot mutat.

A kézírás-azonosítás alapja az a kijelentés, hogy minden ember kézírása egyéni, csak rá jellemző, amely több összetevőből áll: egyrészt az írás megtanulásának, gyakorlásának feltételeiből, másrészt az individum magasabb rendű idegműködésének sajátosságaból.

Szolgáltatások
Hamisítványok és hamisítási módszerek megállapítása, a technikai vagy szabadkezi hamisítványok kizárása, kiszűrése.


Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor az inkriminált aláírást valóban a névtulajdonos, névviselő írta, de a kezét egy másik személy segítette, vagy vezette. Ilyenkor bizonyos esetkben megállapítható az is, hogy ki volt a kézvezető ember.